Firmám nabízím spolupráci při poskytování psychické podpory svým zaměstnancům. Forma spolupráce záleží na individuální domluvě. Vždy se snažím vyjít vstříc firemním požadavkům a možnostem.

Příklady spolupráce

Cafeterie

- Zaměstnanci čerpají individuální sezení za předem stanovou sazbu, která se jim strhává z jejich cafeterie.
- Docházejí do mé kanceláře na Husově 13 v Brně nebo konzultace probíhají online.
- Na na konci měsíce firmě vykážu počet realizovaných sezení.

Časový blok vyhraněný pro zaměstnance

Budu na individuální konzultace pro zaměstnance k dispozici v pravidelném bloku na Vašem pracovišti.

Preventivní program Lehčí hlava

Série přednášek a workshopů pro zaměstnance, která se dotýkají tématu péče o své duševní zdraví, sladění pracovního a soukromého života a nácvik dobře aplikovatelných relaxačních technik.

Spolupráce ušitá na míru

Pokud máte vlastní představu o možné spolupráci, nebo chcete dát hlavy dohromady a něco funkčního pro zaměstnance vymyslet, jsem otevřený osobní schůzce a vyladění potřeb a mých možností..