Před několika dny jsme s kolegou Mgr. Ing. Tomášem Kvapilíkem vypustili do světa desetidílný seriál video rozhovorů s Veronikou, která má 20leté zkušenosti s depresí a je již 5 let bez medikace.

Svoji těžkou zkušenost neskrývá, před dotazy neuhýbá. Naopak. Sama hledala někoho, kdo by využil její otevřenosti a pomohl jí šířit její vlastní poznatky a prožitky týkající se jednoho z nejrozšířenějších psychických onemocnění – deprese.

Veronika prožila svoji první depresivní epizodu ve třinácti letech. Od té doby se s depresivními příznaky potýkala někdy více, někdy méně, téměř dvacet let. Posledních pět let přitom funguje bez medikace.

Svoje zkušenosti, názory a doporučení chce směřovat nejen k těm, kteří si procházejí podobně těžkou životní situací, ale také těm, jež jim stojí po boku, a také dalším zájemcům o tuto problematiku. Velmi rádi jsme se nechali oslovit Veroničinou vlnou entuziasmu a bok po boku jsme vytvořili desetidílný seriál video rozhovorů, v němž se dotkneme spouštěčů deprese, příznaků, preventivních opatření, zvládacích mechanismů a ve finále i přijetí nemoci jako takové.

Ještě jednou děkujeme Veronice za výborný nápad a příjemnou spolupráci.